Alueellamme äkisti pahentuneen korona tilanteen vuoksi siirretään vuosikokous myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

T: Hallitus