Nivalassa, Eläinklinikka Nivelessä SPJ:n tuen piiriin kuuluva seuraava pevisa tarkastus 31.5.2022.

Tarkastus lääkärinä Päivi Kallioniemi.

OHJE TUEN HAKUUN
Joukkotarkastukseen osallistuvan koiran omistaja maksaa täyden tarkastusmaksun ja lähettää
sähköpostitse järjestösihteerille sihteeri@spj.fi seuraavat tiedot:

  • tarkastetun koiran nimi ja rekisterinumero
  • kuitti tarkastuksen maksamisesta
  • omistajan nimi ja täydellinen henkilötunnus
  • omistajan tilinumero, mihin tuki maksetaan
    Maksettu tuki ilmoitetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti tulorekisteriin.
    Korotettua tukea ei makseta takautuvasti, vaan uusi ohje on voimassa ajalla 15.10.2021–
    31.12.2023.

Kyselyt ja ajanvaraus: nivel@elainklinikkanivel.fi