Metsähanhen metsästyskieltoon tulossa vuoden jatko

Metsähanhen metsästyskieltoa aiotaan jatkaa vuodella eteenpäin. Sen metsästys kiellettiin viime metsästysvuoden ajaksi.

Määräaikaisen metsästyskiellon tarkoituksena on ollut pysäyttää Suomen metsähanhikannan pieneneminen ja kääntää suunta kasvuun.

Jotta metsähanhen metsästys olisi ministeriön mukaan kestävää, on päätettävä saalisilmoitusvelvollisuudesta, tarkennettava metsästyksen säätelyä ja tehostettava laskentoja talvehtimisalueilla.

Ministeriön mukaan taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi.

Ministeriössä valmistellaan parhaillaan kansainvälistä taigametsähanhen hoitosuunnitelmaa, joka on määrä hyväksyä marraskuussa järjestettävässä kansainvälisessä kokouksessa.

Koska suunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, ei metsästyksen sallimiselle ole edellytyksiä.

Kesken on myös kansallinen metsähanhen kestävää kannanhoitoa ja metsästystä linjaava hoitosuunnitelma.

Metsästyskiellon pidentämistä esitetään maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa, jonka ministeriö on lähettänyt lausunnolle tänään.

Metsähanhikannan suojeluun tähdätään myös kartoittamalla metsähanhen pesimäalueet. Kartoituksesta vastaa Suomen riistakeskus. Kartoitukseen kannustetaan mukaan myös metsähanhen metsästäjiä ja metsähanhesta kiinnostuneita luontoharrastajia. Vapaaehtoisia maastokartoituksia järjestetään heinä- ja elokuussa Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa.

Lähde: http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/mets%C3%A4hanhen-mets%C3%A4styskieltoon-tulossa-vuoden-jatko-1.123607