Kahden suuren metsästyskoirajärjestön puheenjohtajat ovat tehneet kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena
on muuttaa lainsäädäntöä niin, että haittaa ja vahinkoa aiheuttaviin susiin voidaan puuttua nykyistä
tehokkaammin. Aloitteessa vaaditaan myös susien aiheuttamien vahinkojen korvaamista täysimääräisesti ja
nopeasti. Tämän lisäksi suden kannanhoidolliset tavoitteet ja kannan säätely olisi päätettävä alueellisesti
EU:n läheisyysperiaatteen mukaisesti. Päätökset on tehtävä tarkoituksenmukaisella tavalla ja
mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita asia arkielämässä koskee.

Kansalaisaloitteen tarkoitus on edistää ja puolustaa suomalaista kulttuuria ja suomalaiseen perinteeseen
vahvasti liittyvää elämäntapaa, jota koirien avulla metsästäminen edustaa, sekä suojella uhanalaista
metsäpeurakantaamme.

Kansalaisaloitteessa todetaan, että selventämällä välittömän puuttumisen kriteerejä ja ottamalla Suomen
metsästyslakiin Ruotsin metsästyslain 28 §:ää vastaava säännös voitaisiin selventää näitä tilanteita.

Kansalaisaloite on tarkastettu oikeusministeriössä 25.11.2017 ja samalla on saatu lupa nimien keruun
aloittamiseen. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se kerää vähintään 50 000
kannatusilmoitusta 25.5.2018 mennessä. Kansalaisaloitetta voi kannattaa joko sähköisesti osoitteessa
http://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2702 tai täyttämällä paperisen kannatusilmoituksen
(https://www.kansalaisaloite.fi/files/Ka … itus_W.pdf).

Lisätietoja saa kansalaisaloitteen vireillepanijoilta:

Pentti Isoviita, Oulu
isoviitapentti@gmail.com
+358503511410
Suomen Pystykorvajärjestö r.y

Esa Kukkonen, Sievi
eok@esakukkonen.fi
+358443642271
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö r.y.

Alkuperäisen aloitteen ensisijainen sisältö oli suden siirtäminen nelos liitteestä liitteeseen viisi koko Suomen alueella. Tämän lisäksi suden kannanhoidolliset tavoitteet ja kannan säätely olisi päätettävä alueellisesti EU:n läheisyysperiaatteen mukaisesti. Aloite palautettiin uudelleen muotoiltavaksi Oikeusministeriöstä merkinnällä: Aloitteenne on palautettu muokattavaksi, koska kansalaisaloitteella voi ehdottaan ainoastaan muutosta Suomen lainsäädäntöön. Nyt mennään tällä aloitteella ja toivottavasti mahdollisimman moni allekirjoittaisi tämän. Kaikki paine lainsäätäjien suuntaan susiasioissa on tarpeen